.

Wat is Stichting OntmoetplanB?

Stichting OntmoetplanB Mensen spreekt mensen aan op hun talent, creëert kansen en biedt doorgroeimogelijkheden. Voor allochtone vrouwen, inburgeraars en (autochtone) nieuwkomers op de arbeidsmarkt is de stap naar een betaalde baan soms te groot. Dan is een overbrugging nodig. OntmoetplanB biedt een veilige plek van waaruit ze hun talenten kunnen ontdekken en vaardigheden oefenen. We kiezen bewust voor een praktijkgerichte aanpak: leerwerken in een betekenisvolle context.


Wereldkoks

Wereldkoks (voorheen Wereldvrouwen) is een van de projecten van Stichting OntmoetplanB. Het blijkt een geslaagde formule om mensen die om welke reden dan ook niet aan het werk komen mee te laten draaien in de Nederlandse samenleving.  Onze studenten volgen een aangepast AKA-programma waarin koken als leermiddel centraal staat. Na een jaar behalen ze hun diploma voor gekwalificeerd keukenassistent. Wie wil, stroomt door naar een beroepsopleiding in de horeca, maar dat kan ook een andere sector zijn, bijvoorbeeld richting Zorg.