Overige activiteiten

Wat doen we nog meer?


Leermethodieken ontwikkelen

Op basis van de ervaringen met Wereldvrouwen heeft OntmoetplanB een geheel eigen methodiek ontwikkeld: Lijn21. Die methodiek is goed in te zetten in bijvoorbeeld praktijkleerlijnen binnen gemeentes (in samenwerking met het ROC), onderwijsprogramma's van organisaties en projectonderwijs op scholen. Bijzonder is dat de methodiek is toe te passen op meerdere doelgroepen, leerniveaus en werkomgevingen.


Inspireren

We doen regelmatig mee aan expertmeetings of bijeenkomsten over inburgering om onze ervaringen te delen, ideeën uit te dragen en anderen te inspireren. Bij diverse gelegenheden in het land vertellen we over onze aanpak bij Wereldkoks. Graag laten we zien hoe we de wereld om ons heen een beetje proberen te verbeteren. Op onze eigen frisse en eigentijdse manier.

Ben je geïnteresseerd in de methode Lijn21, of wil je ons uitnodigen voor een meeting of een gastcollege? Neem dan contact met ons op.