Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden catering


1.Wereldkoks is een project van de stichting OntmoetplanB. Dit is een leerwerktraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als zodanig zijn wij geen professionele catering. 

Wij houden ons wel aan de HACCP en hanteren een streng hygiënebeleid. 

Dit is een belangrijk onderdeel van ons leerwerktraject. 


2. Mits anders afgesproken, dienen de materialen die bij de catering geleverd worden gereinigd te worden geretourneerd. 

Mocht dit niet het geval zijn dan worden hiervoor achteraf kosten in rekening gebracht. 


3. Het materiaal dient de eerstvolgende werkdag aan ons te worden geretourneerd. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf te doen, dan kunnen wij de materialen ophalen. 

De kosten worden hiervoor in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten worden vermeld in de offerte.


4. Catering vanaf € 200,00 wordt gratis bezorgd binnen de gemeente Nijmegen. Catering lager dan

€ 200,00 kan worden bezorgd. 

Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze staan op de offerte vermeld. 

Levering geschiedt uitsluitend op de begane grond. 


5. Vanaf het moment van de levering komen de materialen volledig onder uw verantwoordelijkheid.

Vermissing, breuk of beschadiging van het materiaal in deze periode komt ten laste van de cateringnemer. 

Veranderingen of aanpassingen van uw bestelling kunnen tot 7 dagen voor de dag van afname kosteloos worden gedaan. 

Na het verstrijken van deze termijn worden de kosten van wijzigingen aan u doorberekend.